dualt-logo erasmus-logo cofunded-logo

Actiuni

Proiectarea si analiza bunelor practice europene

Analiza bunelor practici în domeniul formării duale dezvoltate la nivel european și a situației de formare duale în țările participante.

 • Studiu de proiect: Obiective, grup țintă, metodologie, specificație tehnică necesară pentru cele mai bune practici etc.
 • Colectarea informațiilor, interviurile cu persoanele implicate, precum și informații privind situația din țările participante, etc
 • Performanță: Analiza rezultatelor și compararea situației în diferite țări.
 • Raportul final. Acesta se va baza pe rezultatele obținute și va include recomandări pentru proiectarea modulelor de formare și a altor activități de proiect.

Dezvoltarea de metodologii si material de instruire pentru tutori si elevi

Obiectivul este elaborarea și proiectarea instruirii care trebuie efectuată în cadrul întreprinderilor.

 • Identificarea competențelor dobândite, timp dedicat instruirii și indicatorilor de instruire.
 • Proiectarea conținutului pentru formarea tutorilor: scopul său este elaborarea și proiectarea formării pe care trebuie să o primească tutorii și care se va baza pe sectoare și tipuri de afaceri.
 • Convocarea companiilor în care cursanții pot fi instruiți. Apeluri sectoriale.

Proiect pilot cu companii pentru testarea materialelor

Se va desfășura o experiență pilot pentru aplicarea formării pentru ucenici și tutori în Spania (3 sectoare), Italia (1 sector) și România (2 sectoare). Aceasta va include

 • Pregătire pentru tutori: selecția și formarea tutorilor și implementarea programelor de formare în întreprinderi pentru cursanți. Tutorii vor fi selectați și instruiți cu o componentă sectorială. Mentorii trebuie instruiți astfel încât să poată monitoriza procesul de învățare al cursanților în întreprinderi și astfel dobândesc abilitățile de predare necesare pentru acest proces.
 • Programul de ucenicie: Implementarea proceselor de învățare în centrele de formare și în întreprinderi. Confirmarea grupurilor de studenți pe sectoare: 15-20 pentru fiecare sector din fiecare țară.

Validarea europass a ucenicilor

Se va elabora o metodologie pentru a descrie rezultatele învățării din cadrul Europass (portofoliu de documente care vizează să ajute cetățenii să-și descrie calificările și competențele) și va fi legat de EQF ce descrie nivelurile de calificări în ceea ce privește rezultatele învățării. Aceste rezultate permit o mai bună concordanță între nevoile pieței muncii (în ceea ce privește cunoștințele, aptitudinile și competențele) și serviciile de educație și formare.

Comunicare si diseminare

Conștientizarea creării diseminării și transferului de rezultate între:

 • Angajați și asociați ai organizațiilor implicate
 • Elevi
 • Lucrătorii fără loc de muncă, întreprinderile
 • Asociațiile de afaceri din metal, construcții și industria alimentară,
 • Autoritățile educaționale,
 • Centre de formare profesională
 • Politicieni, la nivel local, regional și național.

Partenerii consideră această componentă drept o activitate cheie în cadrul proiectului, de la promovarea inițială la difuzarea rezultatelor:

 • Pentru a răspândi rezultatele proiectului.
 • Pentru a implica cât mai multe părți interesate în analiza, dezvoltarea și implementarea inițiativelor se dezvoltă în comun.
 • Asigurarea faptului că rezultatele proiectului vor aduce beneficii părților interesate (autorități locale, regionale, institute, întreprinderi etc.) cât mai mult posibil la nivel regional, național și european.
 • Să consolideze domeniul de aplicare și rezultatele proiectului prin căutarea și asigurarea cooperării cu alte organizații și inițiative regionale, naționale și europene relevante.
 • Pentru a contribui la implementarea și modelarea politicilor și sistemelor naționale și europene de formare duală au analizat abilitățile și materialele dezvoltate și acțiunile propuse care urmează a fi dezvoltate cu mentorii, mentorii, întreprinderile și centrele de formare
 • Să ofere orientări pentru activitățile de diseminare și exploatare ale partenerilor proiectului și să evalueze impactul acestora.

Rezultate intelectuale

 • GHIDUL: ANALIZA ȘI PROIECTAREA BUNELOR PRACTICI EUROPENE-STUDIU.
 • MATERIALE EDUCAȚIONALE PENTRU TUTORI
 • PROIECTAREA METODOLOGICĂ A FORMĂRII UCENICILOR ÎN AFACERI
 • GHID PENTRU IMPLEMENTAREA FORMARII DUALE ÎN AFACERI
 • GHIDUL DE VALIDARE EUROPASS A UCENICILOR
Acest site utilizează cookie-uri proprii și terțe părți pentru a vă oferi o experiență și servicii mai bune. Prin navigarea sau utilizarea serviciilor noastre acceptați utilizarea cookie-urilor noastre. Sunt de acord